انور و حيدوري

تحشيش العيد حيدوري الخبيث #خطه امريكا اتحداك ماتنصدم انور الزرفي. جناب انورالحق احدی به این دلیل در پستهای کلیدی به دستور آمریکا گذاشته شد که بتواند آزادانه در آن وزارتخانه ها تصفیه ی قومی انجام دهد و قدرت و اقتصاد

2023-02-04
    ايش فرق بين حساب آبل ستور و
  1. كل فيديوهات أنور المحبوبي من هنا
  2. كتب : خالد حمدالله رضوان